Categories บ้าน

ไขข้อสงสัยฟิวส์มีกี่ชนิดกันนะ? ตอบให้ครบที่นี่!

ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์นิรภัยที่สำคัญในระบบไฟฟ้า ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟจากกระแสไฟเกินและไฟฟ้าลัดวงจร โดยฟิวส์จะทำงานตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟไหลผ่านเกินค่าที่กำหนดไว้ ซึ่งในการนำไปใช้งานนั้น มือใหม่อาจสงสัยว่า ฟิวส์มีกี่ชนิด และแต่ละแบบมีคุณสมบัติและการนำไปใช้งานอย่างไร ใครอยากรู้ มาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยในบทความนี้

ฟิวส์มีกี่ชนิด?

ฟิวส์มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน วัสดุที่ใช้ และลักษณะการทำงาน แต่ฟิวส์มีกี่ชนิดนั้น เราขออธิบาย ดังนี้

 1. ฟิวส์แบบเกลียว (Cartridge Fuse)
 • เป็นฟิวส์ที่ใช้กันทั่วไป
 • มีลักษณะเป็นแท่งโลหะบรรจุในตลับพลาสติก
 • มีเกลียวสำหรับขันเข้ากับฐานฟิวส์
 • มีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับค่ากระแสไฟที่รองรับ
 • เหมาะสำหรับใช้งานในบ้าน อาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
 1. ฟิวส์แบบแผ่น (Blade Fuse)
 • มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบาง
 • มีขาสองข้างสำหรับเสียบเข้ากับฐานฟิวส์
 • มีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับค่ากระแสไฟที่รองรับ
 • เหมาะสำหรับใช้งานในรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่มีพื้นที่จำกัด
 1. ฟิวส์แบบ NH (NH Fuse)
 • มีลักษณะคล้ายฟิวส์แบบเกลียว แต่มีขนาดใหญ่กว่า
 • มีค่ากระแสไฟที่รองรับสูง
 • เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม โรงงาน และระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่
 1. ฟิวส์แบบ HRC (HRC Fuse)
 • มีลักษณะคล้ายฟิวส์แบบ NH แต่มีประสิทธิภาพการตัดวงจรที่สูงกว่า
 • มีค่ากระแสไฟที่รองรับสูง
 • เหมาะสำหรับใช้งานในระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงสูง
 1. ฟิวส์แบบรีเซ็ตได้ (Resettable Fuse)
 • เป็นฟิวส์ที่สามารถใช้งานซ้ำได้
 • เมื่อกระแสไฟเกิน ฟิวส์จะตัดวงจร
 • สามารถรีเซ็ตฟิวส์ได้โดยกดปุ่มหรือโยกสวิตช์
 • เหมาะสำหรับใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วิธีการใช้งานฟิวส์

ได้รู้กันไปแล้วว่า ฟิวส์มีกี่ชนิด และมีลักษณะการใช้อย่างไร แต่ก่อนการใช้งาน ยังมีเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการใช้งานและข้อควรรังวังที่ต้องศึกษาเอาไว้ด้วย ดังนี้

 1. เลือกฟิวส์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยต้องพิจารณาค่ากระแสไฟที่รองรับ
 2. ติดตั้งฟิวส์ให้แน่นในฐานฟิวส์
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด
 4. ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่ากระแสไฟเกินกว่าที่อุปกรณ์ไฟฟ้ารองรับ
 5. ห้ามเปลี่ยนฟิวส์ด้วยมือเปล่า ควรใช้คีมหรือเครื่องมือที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

 • ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีขนาดหรือค่ากระแสไฟไม่ตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ห้ามใช้ฟิวส์ที่ชำรุดหรือเสียหาย
 • ห้ามเปลี่ยนฟิวส์ขณะที่มีกระแสไฟไหลผ่าน

รู้ครบเรื่องฟิวส์มีกี่ชนิดกันไปแล้ว และเราควรจำเอาไว้เสมอว่า ฟิวส์เป็นอุปกรณ์นิรภัยที่สำคัญในระบบไฟฟ้า ควรเลือกฟิวส์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และติดตั้งให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟจากกระแสไฟเกินและไฟฟ้าลัดวงจร